Możliwość spotkania się w nowej siedzibie była również, dla wszystkich uczestników, okazją zobaczenia nowoczesnego systemu pracy. Gdzie elastyczna struktura stanowisk pracy i różnorodność przestrzeni służących komunikacji mają ułatwić współpracę poziomą i pomóc w rozwijaniu kreatywności.

Więcej informacji o nowej siedzibie oraz dzielnicy Songdo znajdziecie tutaj