W części teoretycznej szkolenia oprócz zasad doboru parametrów skrawania, omówiliśmy na podstawie rzeczywistych przykładów, w jaki sposób dobrać optymalną płytkę do określonych warunków skrawania, jaki wpływ na proces skrawania ma promień naroża płytki, na czym polega proces łamania wióra i jak wpływa na trwałość narzędzia. Zaprezentowaliśmy najczęściej popełniane błędy podczas doboru płytki, skąd się biorą i jak ich unikać. Pokazaliśmy jak dobierać gatunek węglika płytek tokarskich YG-1 oraz odpowiedni łamacz na podstawie informacji zawartych w katalogu.

Przedstawioną teorię zamieniliśmy na praktyczne pokazy toczenia na maszynach CNC.

Zwróciliśmy uwagę jak na podstawie dźwięku podczas toczenia można się zorientować, że pomimo prawidłowego łamania wióra narzędzie pracuje z nieodpowiednim dla danych warunków posuwem.Zademonstrowaliśmy w jaki sposób zmienia się postać wiórów w zależności od posuwu. W tym celu obrobiliśmy różnymi płytkami YG-1 kilka rodzajów materiału stosując posuwy z pełnego zakresu pracy danego łamacza.
Zapoznaliśmy się również z nowymi gatunkami tokarskimi CVD, jak również z płytkami do toczenia aluminium w gatunku YG10, oraz z nowym gatunkiem węglika YG211 do stali nierdzewnej, który jest na etapie wdrażania do standardowego programu tokarskiego.

Firma YG-1 wykonała ogromną pracę wdrażając w ciągu jednego roku cztery gatunki tokarskie CVD, dwa gatunki do aluminium, a teraz specjalistyczny łamacz „MM” i gatunek PVD YG211 do stali nierdzewnej. To nie koniec - jako uzupełnienie sprawdzonego w stopach żarowytrzymałych gatunku CVD YG3030 powstaje specjalistyczny gatunek YG213 który obecnie testujemy w jednej z firm przemysłu lotniczego.

Szkolenie pozwoliło zrozumieć proces skrawania, zasady i etapy optymalizacji narzędzia. Uczestnicy bardzo dobrze ocenili szkolenie gdyż zdobyte umiejętności doboru płytek do zastanych warunków pracy, rozpoznawanie nieprawidłowości i sposoby ich rozwiązywania z pewnością przełożą się na jakość obsługi klienta, a nawiązane kontakty pozwolą na skuteczną wymianę doświadczeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach.